Kielce, Polska, Świętokrzyskie
+48 601 690 038
mct@vp.pl

Frezowanie

obraz_2021-09-30_015352

Frezowanie – jest jednym z często stosowanych, najbardziej wydajnych sposobów obróbki skrawaniem, polegającym na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą obracającego się narzędzia.

Frezowanie jest jednym  z nielicznych  procesów, które umożliwia tworzenie brył trojwymiarowych (3D) . Cechuje się bardzo dobrą jakością obrobionego “detalu”, po tym typie obróbki przedmiot nadaje się do użytku bez konieczności przeprowadzania doatkowych procesów. Najczęstszymi materiałami  poddawanymi frezowaniu są metale i ich stopy takie jak aluminium czy stal.

Obróbka skrawaniem to rodzaj obróbki ubytkowej, która polega na usuwaniu nadmiaru materiału z elementu, w celu nadania mu odpowiednich cech lub przygotować do przeprowadzenia kolejnych procesów

Maksymalna wielkość “detalu”: 700 mm X 400 mm

Minimalna ilość : 1szt.

Czas oczekiwania : Zależne od ilości szt.